ZNANJA IN USPEHI IZVEN OSNOVNE DEJAVNOSTIOdvetnica je pridobila akademski naziv magister prava za področje socialne varnosti leta 1973, Dr. pravnih znanosti na področju delovnega prava pa leta 1976. Ker je tako po Zakonu o odvetništvu izpolnjevala vse pogoje za odvetnika specialista, ji je odvetniška zbornica Slovenije ta status priznala s posebno odločbo.

Njena najožja specializacija je delo z otroci - žrtvami nasilja, spolno zlorabljenimi ali zanemarjenimi. Kot pooblaščenka otrok sodeluje v številnih kazenskih postopkih. V zadnjem letu je kot pooblaščenka ena prvih dosegla priznanje odškodninskega zahtevka v kazenskem postopku.

Deluje v številnih društvih: Društvo za delovno pravo pri Pravni fakulteti, Pravniško društvo, Društvo revmatikov, Beli obroč.

 

REFERENCENa področju delovnega prava:

Odvetnica je pripravila veliko število splošnih aktov, poslovnikov ter pravilnikov in sestavila osnutke pogodb o zaposlitvi, še zlasti individualnih, vodila disciplinske in druge postopke ter zastopala predvsem naslednje subjekte:

  • vodilne farmacevtske družbe v svetu
  • vzgojno izobraževalne organizacije ( vrtci, šole, fakultete)
  • domove starejših občanov
  • gospodarske družbe za dejavnost trgovine, gradbeništva, kemične industrije itd.

Na področju socialne varnosti:

Zastopala zavarovance ZZZ, ZPIZ-a in RZZ pred pristojnimi sodišči, vlagala pritožbe in druga pravna sredstva v zvezi z uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter za primer brezposelnosti. Izdelovala  drugostopne odločbe Zavod RS za zaposlovanje.

Na področju zanemarjanja , nasilja in spolne zlorabe kot pooblaščenka žrtev otrok sodelovala v številnih kazenskih postopkih. V svoji pisarni redno vodi razgovore v obliki igre s svojimi varovanci.

V pridržalnih postopkih nemalokrat pomagala izposlovati  odpust pridžane osebe proti svoji volji iz varovanega oddelka psihiatrične bolnišnice ter zastopala njihove interese pred sodiščem.

Sodelovala je v številnih postopkih pred centri za socialno delo in  oddelki za družinsko sodstvo pri razvezah, dodelitvi otrok in določitvi stikov med starši in otroci.

 


Odvetnica specialistka as.Dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljubljana, Tel: 01/ 231 24 45, 041/ 744 549, tjasastr34.gmail.com
 
Uvodna stran l O pisarni l Storitve l Uspehi l Svetovanje l Novice l Kontakt