STORITVE


 

Na področju delovnega prava:

 • Nasveti, pomoč, tožbe in druge vloge ob podpisu pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi ter vseh pravic izvirajočih iz delovnega razmerja / regres, plačilo nadur in dodatkov, letni dopust , poskusno delo, delo za določen čas, pripravništvo itd.
 • Posebej priprava in pregled individualnih pogodb o zaposlitvi v smislu veljavnih kriterijev.
 • Priprava splošnih aktov družb ( podjetniške pogodbe, pravilniki, poslovniki).
 • Zastopanje strank pri zaslišanjih v družbah, na obravnavah pred sodišči in drugih subjektih.

Na področju socialne varnosti:

 • Nasveti in pomoč pri uveljavljanju vseh pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Svetovanje v primeru brezposelnosti.
 • Sestava pritožb,tožb in drugih vlog ob uveljavljanju pravic tega področja.
 • Zastopanje pred sodišči in drugimi organi z navedenega področja.
 • Nasveti, vloge in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Obvezno zavarovanje, dodatno zavarovanje, pravica do zdraviliškega zdravljenja, uveljavljanje pravice do bolniškega staleža, nadomestil za nesreče pri delu in poklicne bolezni.

Na področju družinskega prava:

 • Svetovanje ob razvezah, pri dodelitvi otrok, izterjave preživnin in določitve stikov med starši in otroci, starimi starši ali drugimi osebami, ki so otroku blizu.
 • Sestava tožb, sporazumnih predlogov in drugih vlog v razveznih in drugih postopkih pred oddelkom za družinsko sodstvo okrožnih sodišč.
 • Zastopanje strank na mediacijah, poravnalnih narokih in glavnih obravnavah na sodišu.
 • Pomoč pred in ob razgovorih na pristojnih Centrih za socialno delo.

Brezplačna pravna pomoč za prvi pravni nasvet na vseh področjih prava po napotnici službe za brezplačno pravno pomoč pristojnega sodišča:

 • Svetovanje ob vseh kršitvah pravic.
 • Pri dedovanju.
 • Prometnih nesrečah.
 • Svetovanje pri razvezah in ločitvenih postopkih.
 • Probleme z delodajalci ali delavci.
 • Zaščite pravic s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Zaščite pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Zaščite pravic iz zavarovanja v primeru brezposelnosti.
 • Svetovanje pri izterjavi dolgov.

Priprava najrazličnejših pogodb civilnega prava (darilna pogodba, najemna pogodba, kupoprodajna pogodba itd.)

Pravna in moralna zaščita mladoletnih otrok v primerih zanemarjanja, nasilja ali suma spolne zlorabe.

Zaščita oseb, ki so proti svoji volji pridržane v varovanem oddelku psihiatričnih bolnišnic ali neprostovoljno zdravljene v teh ustanovah, njihovo zastopanje pred sodišči in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.

 


Odvetnica specialistka as.Dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljubljana, Tel: 01/ 231 24 45, 041/ 744 549, tjasastr34.gmail.com
 
Uvodna stran l O pisarni l Storitve l Uspehi l Svetovanje l Novice l Kontakt