ODVETNIŠKA PISARNA STROBELJ - NOVICE
SPECIALIZACIJA ZA PRAVICE ISTOSPOLNIH PARTNERJEV

Odvetnica se dodatno specializira tudi za pravice istospolnih partnerjev in jim nudi pravno pomoč pri uveljavljanju teh pravic pred sodišči in drugimi organi.

Trenutno sodeluje pri sprejemanju Sprememb Zakona o nasilju v družini in spremembah Zakona o duševnem zdravju ter se zato tudi udeležuje posvetovanj na opisani temi.

V letu 2016 je uspešno opravila delavnice stand-up komedije pod okriljem Akademije Panč in ima že samostojne nastope.

Vključila se je na novo še v članstvo Društva zakonskih in družinskih terapevtov, Društvo mediatorjev in Društvo za nevrolingvistično programiranje.

 

MEDIACIJE IN NLP

Odvetnica je prešla na mehki način reševanja sporov. Tako je pridobila licenco za mediatorko, še posebej pa za specialistko na področju delovnega prava in socialne varnosti ter gospodarskih sporov. Pridobila je tudi diplomo s področja nevrolingvističnega programiranja. Včlanjena je tako v 3 nova društva: Društvo mediatorjev, Društvo za NLP in Društvo zakonskih in družinskih terapevtov. Vse njene dejavnosti je pripravljena izvajati ob sredah popoldan po predhodnem naročilu.

 

ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA

Odvetnica je zaključila junija 2014 specialistični podiplomski študij Zakonska in družinska terapija.

 

DRUŠTVO TATJAMI

Odvetnica je ustanovila DRUŠTVO TATJAMI in pomaga v okviru društva s prvim brezplačnim pravnim nasvetom.

 

GLAS OTROKA

Dr. Tjaša Strobelj je opravila izpit za zagovornika - glas otroka pri projektu Varuha človekovih pravic in že dela na primerih. Gre za nov inštitut zagovornika. Ti naj bi bili postavljeni otrokom, starejšim osebam in uporabnikom psihiatrije za zaščito njihovih pravic, oziroma glasu, z namenom slišati interese naštetih kategorij prebivalstva.

http://24ur.com/novice/slovenija/po-locitvi-si-otroka-razdelijo.html

 

PRAVNA POMOČ

Odvetnica v zadnjem obdobju zaradi sprejetja novih predpisov / ZP in ZCVP/ intenzivno pomaga z nasveti, vlogami in zastopanji vsem, ki so kaznovani zaradi prekrškov ( cestnoprometnih, zoper javni red in mir..).Tako je svetovala na oddaji TV SLO 1 v Dobro jutro

 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč za prvi pravni nasvet je po Zakonu o brezplačni pravni pomoči možna le z napotnico Okrožnega sodišča, ki jo stranka pridobi pod pogoji zakona na službi za brezplačno pravno pomoč pristojnega Okrožnega sodišča.

 

ODKLONITEV NAPOTITEV NA ZDRAVLJENJA V NARAVNA ZDRAVILIŠČA

V jeseni 2007 se je odvetnica pričela intenzivnejše ukvarjati s problematiko odklonitev napotitev na zdravljenja v naravna zdravilišča. Ugotovljeno je namreč, da komisije pri ZZZ zavračajo mnenja specialistov, češ da nanje niso vezana.

Odklanjajo tudi zdravljenja zaradi povišanih sedimetacij, ki je specifični znak posebnega revmatičnega obolenja imenovanega AS. Zaradi promtnosti delovanja socialnega sodišča je upanje, da se na tem področju zadeve hitreje in jasneje razsodijo.

 

MOBBING ...

V zadnjem obdobju se odvetnica Dr. Strobljeva angažira predvsem na področju MOBBINGA. Dala je več intervjujev za: StudioCity, Finance, radio Zeleni val … in obrazložila, kaj je storiti osebam, nad katerimi se izvaja mobbing na delovnem mestu. Za mobbing je značilno daljše prikrito šikaniranje delodajalca, ki je težko dokazljivo, žrtve pa spravlja v obup ali privede do osamitve, morda celo do samomora. Ravnanje je značilno za delavce na zelo visokih položajih, kjer si njihove izume prilaščajo vodilni, avtorje pa prerazporejajo ali onemogočajo.

Za čas predsedovanja EU je to kar značilen proces za nekatera ministrstva. Konkretno je odvetnica prevzela več primerov in vložila tudi že odškodninske tožbe.

Zakonsko mobbing sicer ni direktno urejen, omogoča pa v praksi kar nekaj možnosti za uveljavljanje sodnega varstva; na področju kazenskega prava, zasebno tožbo napram izvajalcu mobbinga, civilno odškodninsko tožbo napram temu, v delovnem pravu pa razlog za izredno odpoved delodajalcu ali uveljavljanje šikaniranja v postopkih, ko so delavci prejeli odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodni spori so v teku.

 

 


Odvetnica specialistka as.Dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljubljana, Tel: 01/ 231 24 45, 041/ 744 549, tjasastr34.gmail.com
 
Uvodna stran l O pisarni l Storitve l Uspehi l Svetovanje l Novice l Kontakt