ODVETNICA SPECIALISTKA DR. STROBELJ


Odvetnica strobelj
Odvetniško pisarno vodi Dr.Tjaša Strobelj samostojno. Z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije je dr. Strobljevi priznan status specialistke za področje delovnega prava in socialne varnosti, kar je tudi njena osnovna in glavna dejavnost.

Dr. Strobljeva ima največ izkušenj, na področju družinskega prava. Najpogosteje se stranke nanjo obračajo v postopkih, ki obsegajo dodelitev otrok, plačevanje preživnine in določitev stikov tako s starši, kot starimi starši ali drugimi osebami, ki so otrokom blizu, po razvezi zakona. Po uveljavitvi zadnje novele ZKP je najožja specialnost dr. Strobljeve vloga pooblaščenke mladoletnih otrok, žrtev kaznivih dejanj zaradi zanemarjanja, nasilja ali spolne zlorabe. Za plemenitost in človekoljubno delo na tem področju je prejela zahvalno listino revije Naša žena za leto 2004.

ZADNJE NOVICE

OSTALE DEJAVNOSTI

Dne 11.7.2017 bo imela odvenica zadnje uradne ure v juliju. Ponovno spet 8.8.

 

Dr. Strobljeva zastopa tudi obdolžence v kazenskih postopkih.

Še pred pričetkom samostojne dejavnosti se je dr. Strobljeva, v okviru nevladnih organizacij borila za pravice pridržanih oseb v varovanih oddelkih psihiatričnih bolnic, sedaj pa jih zastopa v nepravdnih postopkih pred Okrajnimi sodišči ter vodi odškodninske postopke v njihovem imenu.